Arktiset merelliset toiminnat ja merenkulku -huippututkimusyksikkö

Kansainvälinen huippututkimusyksikkö Arktiset merelliset toiminnat ja merenkulku aloitti toimintansa syyskuussa 2013, ja se on ensimmäinen lajissaan Pohjoismaissa.

Yksikköä rahoittaa Lloyd’s Register Foundation (LRF), ja sitä johtaa Aalto-yliopisto yhteistyössä neljän muun yliopiston kanssa. Muut yliopistot ovat Helsingin yliopisto, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU (Trondheim), Technical University of Hamburg-Harbour (TUHH) ja Memorial University of Newfoundland (St. John’s, Kanada). Keskus tukee viiden vuoden aikana kahdeksaa väitöskirjatyötä, joissa tutkitaan arktisen toiminnan riskien hallintaa.

 

Turvallista toimintaa arktisilla alueilla

Yksikön tarkoituksena on tutkia kokonaisvaltaisesti arktisen alueen toimintoihin liittyvä suunnittelua turvallisen arktisen toiminnan ja liikenteen edistämiseksi.

Perinteinen riskianalyysi sisältää mahdollisten vaaratilanteiden, niiden tapahtumisen todennäköisyyden ja seurausten määrittämisen. Arktisessa toiminnassa kaikkien näiden kolmen tekijän määrittäminen on haastavaa.

Huippututkimusyksikössä riskianalyysissä määritellään erilaiset vaaratilanteet ja niiden todennäköisyys sekä arvioidaan mahdolliset seuraukset analysoimalla vaaratilanteiden vaikutuksia. Uutta tässä kokonaisvaltaisessa riskiin perustuvassa lähestymistavassa on sen keskittyminen laivan tai laitteen koko elinkaaren aikana tapahtuvien tärkeiden toimenpiteiden suunnitteluun eikä vain alkuperäisiin käyttökuormitusehtoihin, joiden perusteella nykyisin tehdään määräyksiin ja sääntöihin perustuvat turvallisuusarvioinnit.

 

Lisätietoja, sekä päivitetty tilanne löytyvät huippuyksikön englanninkielisiltä sivuilta.

-

 

Uutiset

Tapahtumat